waaromhoewat.jpg

WAAROM KUNNEN WIJ U HELPEN?

Wij geloven dat mens en organisatie groeien, als ingezet wordt op verbeteren. Daarom spannen wij ons maximaal in om u te helpen verbeterpotentieel te zien en volledig te ontplooien.

Dit doen wij door elkaar te leren kennen en vertrouwen. Door elkaars nieuwsgierigheid te wekken. Door ons als klankbord aan u te verbinden. Door te reflecteren en te resoneren. En door (verbeter)potentieel vast te stellen, (verbeter)plannen te maken en deze te helpen waarmaken. Wij klankborden en passen een onbeperkt aantal instrumenten praktisch toe, waardoor we nieuw perspectief en verbeteringen bieden.

Wat krijgt u?

Als u richting of oplossingen zoekt, dan kunnen wij u verder helpen. Daarvan zijn wij overtuigd.

Het is heel simpel, als u ons inhuurt, dan krijgt u:
- Een onafhankelijk, betrouwbaar klankbord.
- Een andere kijk (op zaken).
- Verbeteringen.

Dat wij dit zo stellig kunnen zeggen, betekent niet dat wij de antwoorden zo op zak hebben, maar wel dat u van ons het volledige commitment mag verwachten dat wij u helpen de antwoorden te vinden.

Wij spreken bij verbeteringen dus over verbeteringen in de zin van oplossingen van problemen, dilemma’s en vraagstukken, maar ook in de zin van (persoonlijke) groei en vooruitgang. Daarnaast benaderen wij een verbetering altijd als een relatief gegeven. Voor de één is een mini-stap een mega-overwinning en voor de ander een grote stap vooruit slechts een logisch gevolg. Oftewel, niet de grootte van de stap is belangrijk, maar de passende stap. Centraal staat voor ons: verbeteren is het doel, elke dag weer; de ‘belangrijkste’ stap eerst.

Wat krijgt u?

Als u richting of oplossingen zoekt, dan kunnen wij u verder helpen. Daarvan zijn wij overtuigd.

“De weg zelf is je bestemming.”
Confucius

Als je ergens passie voor hebt en je bent er ‘goed’ in, dan wil je daar doorgaans ook zo goed mogelijk in worden. We streven er dan naar alles uit onszelf te halen om dat te bereiken. We willen ons voortdurend bekwamen, verbeteren dus. (Verbeter)potentieel is in ieder mens aanwezig. Vaak zijn wij ons hier zelf niet meer van bewust. Dit, maar ook belemmeringen vanuit onszelf en van buitenaf belemmeren ons om ons volledige potentieel te benutten.

We hebben hier allemaal in meer of mindere mate mee te maken. Deze imperfectie om het volledige potentieel te benutten zien wij niet als een probleem, maar als een gegeven. Een gegeven dat maakt wie we zijn, waarin we verschillen, wat ons uniek maakt. Een uitgangspunt hoe wij tegen onszelf en de ander aankijken, dat moed geeft om door te blijven gaan, maar waardoor we ook met een knipoog mogen kijken naar de imperfectie van ons allemaal.