route.jpghanden.jpg

Raad van perspectief
Wat voor u?

Wanneer u, uw organisatie en/of uw team richting zoekt, dan kunnen wij u helpen richting beter.

Wij willen u graag helpen vooruitgaan. Over onze motivatie hoeft geen misverstand bestaan. Verbeteren is het doel. Of het daarbij nu gaat om verbeteren in de zin van ‘je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’ of dat er sprake is van een conflict, een probleem, een dilemma of een prangende vraag, u gaat altijd vooruit ...

Wij weten wat er in het bedrijfsleven speelt. Wij komen uit een ondernemersgezin, zijn zelf al vele jaren ondernemer en mochten veel ondernemers tot onze klantenkring rekenen. In die afgelopen 20 jaar hebben wij een grote behoefte geconstateerd om in vertrouwen te kunnen spreken, met iemand die jouw taal spreekt en die je vooruit kan en wil helpen. ‘Gewoon’ een keer je hart luchten, eens ongedwongen van gedachten wisselen, je zorgen vrijelijk uitspreken, de kansen en bedreigingen eens open bespreken. Het kan eigenlijk niet, want overal spelen belangen. Maar het kan wel ...

Want juist daarvoor zijn wij opgericht. Juist daarom hebben wij onze carrières omgegooid en volg(d)en wij ons hart. Met dit bedrijf willen wij écht voor de ander van betekenis zijn. Wij bieden een veilige omgeving, waar u vrijuit van gedachten kunt wisselen, om zo samen tot (nieuwe) inzichten te komen en verbeterpotentieel vast te stellen.

Om uw fundament blijvend te versterken, hebben onze contacten daarom een terugkerend karakter. Het belang daarvan wordt nog eens onderstreept door het feit dat het benutten van (verbeter)potentieel in de praktijk veelal niet lukt. De waan van de dag verdringt de goede plannen steeds weer. Maar ook dat kan anders. Wij committeren ons graag aan uw plannen, zodat uw (verbeter)potentieel zich voortaan echt ontplooit.

Juist onze eigen ervaringen en alles wat wij bestudeerd hebben, maken dat wij begrip hebben voor uw situatie en de praktijk van elke dag. Daarom willen wij u graag helpen met de hieruit getrokken lessen.

Wacht niet langer, wees op tijd! Voorkomen is beter dan genezen, de kansen en mogelijkheden liggen lonkend voor u.