richting-kwaliteit-diversiteit.jpgwilna-arjen.jpgdubbele-denkkracht.jpg

Onze perspectiefpijlers

Niemand is perfect. Niemand kan alles overzien. Niemand is zonder blinde vlekken. Niemand kent geen valkuilen. Niemand heeft niemand nodig.   

Daar zijn wij het allemaal wel over eens. En toch vinden we het in de praktijk moeilijk om onze imperfectie te aanvaarden en staat het verbeteringen zelfs in de weg.

Wij kijken naar imperfectie als gegeven, dat ieder mens uniek en teams compleet maakt. Die aardige ogen voor imperfectie zijn een belangrijk uitgangspunt van ons helpen. Het relativeert onszelf en de ander. En dan ontstaat er zomaar ruimte voor verbetering.

Inspirare

‘Inspirare’ is het Latijnse woord voor inademen of inblazen. Wij willen een bron van inspiratie zijn. Wij willen u frisse lucht laten inademen of inblazen, wij willen u met nieuwe ingevingen vooruit helpen.

Inspiratie is dus van ‘levensbelang’. Onze longen hebben immers ook steeds weer frisse lucht nodig. U hoeft niet (langer) alleen.

Magneet

Zoals een magneet natuurlijke aantrekkingskracht heeft, zo willen wij aan u(w bedrijf) verbonden zijn en blijven. Beweeglijk, maar krachtig.

Het magnetisch veld als symbool voor de plek waar nieuwsgierigheid samenkomt, waar gezonde spanning heerst, de plaats waar nieuw inzicht begint. Wilt u écht verbetering? Dan zijn wij voor elkaar gemaakt!

PerspectiefModel®

Het door ons ontwikkelde model waar doorheen wij naar mens en organisatie kijken. De gewenste situatie komt in beeld en (verbeter)potentieel wordt zichtbaar.

Effect

Bij al onze activiteiten willen wij effect sorteren, willen wij impact! Daarom zoeken wij naar de juiste vragen om zo de kern te raken. Dat lukt alleen door zaken eerlijk te benoemen. Dan zal de gewenste verbetering niet uitblijven.
Effect verzekerd!

Om effect te sorteren kiezen wij niet voor een bepaald instrument, maar willen wij de grote hoeveelheid beschikbare instrumenten zo praktisch mogelijk inzetten, waarbij interactie en zelf doen sleutelwoorden zijn.

En juist om blijvend effect te sorteren laten wij ons graag als Raad van Perspectief installeren. Ons verbinden aan uw bedrijf. Zodat wij u blijven(d) inspireren en motiveren om waar te maken.

Reflecteren & Resoneren

Een andere manier van klankborden. Aandachtig luisterend, overdenkend, nagalmend, reagerend. Een manier van spiegelen waardoor u zoveel meer (oplossingen en mogelijkheden) ziet.

Fundament

Wij willen u een stabiele ondergrond geven, waardoor u kunt uitgroeien tot het meesterwerk, zoals u bedoeld bent.

Als mens zijn wij immers op aarde gekomen om te floreren, niet om te verdorren. Als wij toch eens een kleine bijdrage mochten leveren om meer mensen te zien groeien en bloeien?

Ervaren

Wij zijn ervaren. Ervaren als ondernemer, als klankbord, als specialist en als verlengstuk van mensen met een verhaal. En u mag gaan ervaren. Het wordt een belevenis die uw wereld gaat veranderen.

Courage

Courage komt van het Latijnse woord ‘cor’, wat hart betekent. Courage hebben betekent: zeggen wat je op je hart hebt. Dat is belangrijk in onze samenwerking; belangrijk om echte verbeteringen te realiseren. Niet altijd gemakkelijk.

Daarnaast heb je een groot hart, de moed, nodig, om je hart te volgen en op weg te gaan.

Tenslotte helpen wij u de moed te (blijven) vatten.

Trust

Vertrouwen is basis. Zonder vertrouwen, geen (h)echte samenwerking en dus een gemiste kans op verbetering. Onze geloofwaardigheid is daarbij cruciaal en daarom kunnen wij niet genoeg benadrukken, dat wij slechts één belang hebben: u vooruit helpen. Gegarandeerd door onafhankelijk, betrouwbaar, objectief en transparant zijn. Helder!